Juanjo Guillem

Títol:

LOUIS Aguirre, un dels nostres!!!

Juanjo Guillem

Abstract.

Es tractaran diferents peces del catàleg de Louis Aguirre encàrrecs del propi Juanjo Guillem, o de les que ha estat destinatari com soliste, o per al grup Neopercusión o altres projectes com el col·lectiu Neo. S’exposarà contextualitzant-les dins de la producció del compositor i en referència a diferents peces i moments de les creacions. S’abordarà la problemàtica del treball rítmic, independendència i lateralitat en l’escriptura i llenguatge rímic d’Aguirre en relació a altres peces i compositors d’avantguarda rellevants en l’àmbit de la percussió. Es farà atenció especial a la vessant dramàtica interpretativa, elecció de instruments, sonoritats i timbres que conformen un ampli catàleg d’obres de distints formats como ara son entre moltes d’altres que reflexen un llarg periode de col.laboració entre Juanjo/Neopercusion i Louis Aguirre.

  • Orú a elgguá y Oshún 2105 (solo percussió)  
  • The Starway of Existence (Colours of the Celestial city) 2015 for amplified trio
  • Yo el Supremo (2015) sainet concertant amb dictador en un acte, per a dictador/percussionista solo i ensemble de 9 cantans/instrumentistes.
  • Ialodde (2018) per a dos percussionistes i orquestra.

Juanjo Guillem (Catarroja, València, 1965)

Percussionista solista, músic d’orquestra, professor, compositor i productor.

Músic polifacètic, un dels màxims referents en el seu camp pel seu compromís amb la música actual d’avantguarda i amb tot el relacionat amb la música i la percussió actual. Director Artístic i fundador de Neopercusión. Director artístic dels cicles madrilenys Ritme Vital, Konekt@rt sonor, Pleyades i Àgora Actual Percussió de Xàbia (Alacant)

Format en els conservatoris superiors de València, Barcelona, Madrid, CNR d’Estrasburg (França) i RNCM de Manchester (Anglaterra).

Actua regularment com a solista amb orquestres, en recitals sol o amb Neopercusión i imparteix classes magistrals a Europa, Àsia i Amèrica. Professor del Centre Superior Katarina Gurska, Universitat Alfons X i Conservatori Superior de les Illes Balears.

Professor solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya.

https://juanjoguillem.com/

TRANSLATE